ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона на нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Каварна, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (2017-2019г.) .Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на  деца и учениците в Община  Каварна-(2017-2019 г)  е качен на официалния сайт на община Каварна -Общински съвет ,раздел Проекти на нормативни актове.Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: obshtina@kavarna.bg ,или да бъдат внасяни в деловодството на община Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица”№ 26.