ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЗАКАРИЗАЦИОННА ОБРАБОТКА

Община Каварна съобщава, че на 19.07.2018г. беше извършена повторна дезакаризационна обработка на тревните площи, предназначени за широко обществено ползване в   гр. Каварна.

 Срещу кърлежи бяха третирани общо 39 000 кв.м. зелени площи, включващи всички паркове в града, прилежащите терени на Спортна зала „Олимпиада” и жилищните блокове „Витоша” и „Карвуна”,  както и ЦДЯ „Щастливо детство”.

  В района на обработените терени са поставени информационни табели, указващи  използвания биоцид и карантинния му срок.