ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – КАВАРНА

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич


Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:
1. Полина Николова Бабадалиева – Панайотова 

 Изслушването на кандидата за съдебен заседател ще се състои на 17.08.2018 г. от 9.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Каварна в публично заседание.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет -  Каварна становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Веселина Енчева 
Председател на Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Добрич 
 
Документи на кандидата за съдебен заседател за Окръжен съд – Добрич