Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на 05.05.2022

Община Каварна уведомява, че на 05.05.2022 г. от 06.30 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на община Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу кърлежи.
На обработки ще подлежат зелените площи, предназначени за широко обществено ползване в гр. Каварна, както и зелените площи в парковете и около детските площадки в селата Българево, Раковски, Белгун, Септемврийци, Камен бряг и Могилище.
Тревните площи ще бъдат третирани с инсектицид Бандит 10 ЕВ – 4л/дка с карантинен срок 24 /двадесет и четири/ часа.
В района на всички обработени терени ще бъде поставена информация за ползвания препарат, за неговата концентрация и карантинен срок.