Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г. от 05:00 до 10:00 часа „Био Бадеми“ ООД, гр. Каварна ще проведе третиране на бадемови дръвчета с продукти за растителна защита/препарат ДЕЦИС 100 ЕК срещу семеяд в доза 0,012% /дка с карантинен срок 28 дни и ДИТАН М45 срещу листна въшка в доза 0,2% /дка с карантинен срок 28 дни.
Третирането ще се извърши в имоти в землището на гр. Каварна, отстоящи от населеното място на 1,5 км. и на 3 км от съседно селище.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Валентин Балев.