Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода 25.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на ЛОЗЕ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид КАБРИО ТОП, при доза 150-200 гр/дка с карантинен срок 28 дни и фунгицид АКОИДАЛ ВГ, при доза 250 гр/дка с карантинен срок 20 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив на местност „Шабленски лозя“ на обща площ 261 дка, 35064: 115.4 на площ от 15 дка., 115.8 на площ от 11,5 дка, 115.24 на площ от 10 дка, 115.93 на площ от 7 дка, 116.60 на площ от 24 дка, 117.9 на площ от 8,5 дка, 118.26 на площ от 12,65 дка, 118.32 на площ от 9,7 дка, 118.10 на площ от 25 дка, 118.25 на площ от 12,65 дка, 118.27,28,29 на площ от 25 дка, 121.1 на площ от 75 дка и 121.9,10,11 на площ от 25 дка, отстоящи от населеното място на 3 км., отстояние от съседно селище на с. Българево и с. Раковски 5 км., срещу вредител: мана, сиво гниене и оидиум.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.