Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

bees3.jpg

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода 18.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на ЛОЗЕ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид АКОЙДАЛ ВГ, при доза 250 гр/дка с карантинен срок 20 дни, фунгицид ТОПАЗ 100 ЕК, при доза 30 мл/дка с карантинен срок 14 дни и фингицид ФУНГУРАН ОН 50 ВП, при доза 150 гр/дка с карантинен срок 14 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив на местност „Шабленски лозя“ на обща площ 261 дка, 35064: 115.4 на площ от 15 дка., 115.8 на площ от 11,5 дка, 115.24 на площ от 10 дка, 115.93 на площ от 7 дка, 116.60 на площ от 24 дка, 117.9 на площ от 8,5 дка, 118.26 на площ от 12,65 дка, 118.32 на площ от 9,7 дка, 118.10 на площ от 25 дка, 118.25 на площ от 12,65 дка, 118.27,28,29 на площ от 25 дка, 121.1 на площ от 75 дка и 121.9,10,11 на площ от 25 дка, отстоящи от населеното място на 3 км., отстояние от съседно селище на с. Българево и с. Раковски 5 км., срещу вредител: оидиум, брашнеста мана, черно гниене и мана .

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.