Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

изтеглен файл.jpg

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 15.06.2020 г. до 16.06.2020 г. ЗП Иван Пантелеймонов, гр. Добрич ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукти за растителна защита/препарат АКРОБАТ ПЛЮС срещу мана  в доза 200 гр. с карантинен срок 28 дни, ЦИПЕРКИЛ в доза 5 мл. срещу молец с карантинен срок 21 дни и  ВИВАНДО в доза 20 мл. срещу брашнеста мана с карантинен срок 28 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в имоти 00430076, 00430078, 00430079, 01160043, 01160044 и 01180033, отстоящи от населеното място на 5 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Иван Пантейлемонов.