Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 13.07.2020 г. до 14.07.2020 г. от 06:00 до 14:00 часа Райчо Пантелеймонов ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид ОРВЕГО при доза 80 мл./дка. с карантинен срок 35 дни., инсектицид ДЕНА ЕК при доза 40 мл./дка. с карантинен срок 3 дни, фунгицид СЕРКАДИС при доза 15 мл./дка. с карантинен срок 35 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масиви 00430076 – 35 дка., 00430078 – 11 дка., 00430079 – 13 дка., 001160043 – 10 дка., 001160044 – 10 дка., 001180033 – 10 дка., отстоящи от населеното място на 5 км., срещу мана, брашнеста мана, молци.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Иван Пантелеймонов.