Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: 

В периода от 11.06.2020 г. от 09:00 до 14:00 часа  фирма „АГРОДЕС АА“ ООД ще проведе третиране на ПЪПЕШИ И ДИНИ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид РИДОМИЛ ГОЛД Р при доза 500 мл/дка с карантинен срок 20 дни, фунгицид ЦИДЕЛИ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 3 дни, фунгицид СУИЧ при доза 100 гр/дка с карантинен срок 3 дни и инсектицид АВАНТ 150 ЕК при доза 25 мл/дка с карантинен срок 3 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в местност „Шабленски лозя“, представляващи масиви 115, 116, 118, отстоящи от населеното място гр. Каварна на 5 км., срещу болести по лозата – мана, брашнеста мана, кафяво гниене и за наличие на въшки.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Ани Костова.