Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: 

В периода от 11.06.2020 г. до 14.06.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа  фирма „АГРОДЕС АА“ ООД ще проведе третиране на ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ при доза 250 гр/дка с карантинен срок 20 дни, фунгицид ВИВАНДО при доза 20 мл/дка с карантинен срок 28 дни, фунгицид АКУИДАЛ 80 ВГД при доза 0,25% с карантинен срок 20 дни и фунгицид ТОП ПЛЮС 70 ВП при доза 0,1 % с карантинен срок 14 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в местност „Шабленски лозя“, представляващи масиви 115, 116, 118, отстоящи от населеното място гр. Каварна на 5 км., срещу болести по лозата – мана, брашнеста мана и сиво гниене.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Ани Костова.