Съобщение до собствениците на преместваеми обекти

Общинска администрация - Каварна уведомява собствениците на преместваеми обекти (за търговски, административни, увеселителни и други обслужващи дейности), разположени на територията на община Каварна, че предстои извършване на проверка на място и по документи на всички преместваеми обекти, слънцезащитни съоръжения и търговските площи към тях, относно валидността на договорите за наем и на издадените разрашения за поставянето им, по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предстои също да бъдат проверени на място и по документи всички поставени рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, разположени на територията на община Каварна, относно валидността на издадените разрешения за поставянетo им, по реда на чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Приканват се собствениците на обекти и елементи, поставени съответно по реда на чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, в кратки срокове да подготвят документите си, за по-удобно и експедитивно провеждане на проверката.

При констатиране на несъответствия с издадените разрешения, по отношение на размери, площи или извършвана дейност, както и разминаване с изискванията на наредбите на Общински съвет – Каварна по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, ще се пристъпи към премахване по реда на чл. 57а от ЗУТ на обектите, които са в нарушение.