Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НОЕЛ ЕСТЕЙТС ООД

 

Изх. № 6/17.03.2017 г.

 

 

ДО

НОЕЛ ЕСТЕЙТС ООД

Адрес за кореспонденция:

гр. София

ул. „Костенски водопад” № 55, ап. 17, ет. 7

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2543-1/14.10.2016 г.

 След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

                                                       

 / Теодора Стефанова /

 

 

 

Дата на поставяне: 17.03.2017 г.

Дата на сваляне: 31.03.2017 г.