Съобщение за планирани строително монтажни работи по ул. „Цар Калоян“ и ул. „Освобождение“ в гр. Каварна

С настоящото Общинска администрация Каварна съобщава на всички жители и гости на гр. Каварна, че от 01.09.2021 г. (сряда) ще започне изграждането на улична канализация и основен ремонт на водопровод по ул. „Цар Калоян“ и ул. „Освобождение“ в гр. Каварна.  

Предстои въвеждане на времена организация на движение, предвиждащо частично или пълно затваряне на улиците. Времетраенето на ограниченията, ще зависи от видовете строително монтажни работи, които ще предстоят да се изпълняват.

Призоваваме по време на изпълнението на строителството жителите и гостите на града да се съобразяват с въведената временна организация и да паркират автомобили си на места, които да не възпрепятстват работата на строителите.