Съобщение за планирани строително монтажни работи по ул. „Сава Ганчев“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Еранос“ в гр. Каварна

С настоящото Общинска администрация Каварна съобщава на всички жители и гости на гр. Каварна, че от 01.09.2021 г. (сряда) ще започне изграждане на обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: „Улична канализация по ул. „Сава Ганчев“, в участъка от ул. „Марица“ до ул. „Васил Левски“; „Улична канализация по ул. „Еранос“, в гр. Каварна“; „Улична канализация по ул. „Райко Даскалов“, от ул. „Шипка“ до ул. „Сава Ганчев“, гр. Каварна“.  

Предстои въвеждане на времена организация на движение, предвиждащо частично или пълно затваряне на улиците. Времетраенето на ограниченията, ще зависи от видовете строително монтажни работи, които ще предстоят да се изпълняват. Преминаването на автомобили ще се осъществява по съседните улици.

Призоваваме по време на изпълнението на строителството жителите и гостите на града да се съобразяват с въведената временна организация и да се паркират автомобили на места, които да не възпрепятстват работата на строителите.