Съобщение до „ПРЕСА” ЕООД

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на „ПРЕСА” ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на „ПРЕСА” ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 1004/19.09.2016 г. за доброволно премахване и за своя сметка незаконосъобразно поставените преместваеми обекти - „павилион” поставен върху петно № 6 по схема за разполагане на обекти в гр. Каварна, по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, намиращо се в непосредствена близост до градски фонтан в централната част на гр. Каварна и „павилион” поставен върху петно № 25 по схема за разполагане на обекти в гр. Каварна, по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, намиращо се в близост до общински паркинг в началото на ул. ,,Добротица” в гр. Каварна.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и (4) от Закона за устройството на територията пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

 

Прикачени файлове