Съобщение за организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД

Във връзка с организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД, Община Каварна кани всички заинтересовани граждани да присъстват на 27.10.2020 г. от 12:00 часа в заседателната зала на общинския съвет, ет.1 в сградата на Община Каварна.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата при провеждане на срещата ще бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.