Съобщение във връзка с препоръки на Областния координационен щаб на Област Добрич и организирана по-рано среща на населението с представители на „Водоснабдяване и канализация” АД на 27.10.2020 г. от 12:00 часа

Предвид препоръките на Областния координационен щаб на Област Добрич да се прекратят обществените прояви на закрито и да се въведе ограничение на всички видове тържества – семейни и други, до 30 души, уведомяваме гражданите да изпращат своите въпроси и предложения към представителите на „Водоснабдяване и канализация” АД на електронната поща на Общински съвет – Каварна obskavarna@kavarna.bg.

За населението от селата, при невъзможност да изпратят въпросите и предложенията си на електронната поща на Общински съвет – Каварна, могат да ги изпратят по кметовете и кметските наместници по места.

Срещата ще се проведе според датата и часа на които е планирана, но въпросите и предложенията на гражданите ще бъдат зададени по реда на тяхното получаване в Общински съвет – Каварна.