Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община Каварна обявява обществено обсъждане на Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г.

Проектът на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Каварна 2021 – 2025 г., ведно с мотивите е публикуван в секция „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“.

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна: гр. Каварна, Община Каварна, ул. „Добротица“ № 26.