Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на община Каварна за 2020 година

ПОКАНА
 
Председателят на Общински съвет – инж. Йордан Стоянов Стоянов на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 12а, ал 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания с община Каварна, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.
Публичното обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2020 г. ще се проведе на 01.09.2021г. от 10 часа в заседателната зала на община Каварна.
С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.
 
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на общината – www.kavarna.bg, в секция „Документи“ и са на разположение на гражданите в залата на общинския съвет на третия етаж.