Покана към всички данъчно задължени физически и юридически лица

Община Каварна уведомява всички данъчно задължени /физически и юридически / лица с неплатени задължения за местни данъци и такси към 31.12.2021г. да пристъпят към издължаването им в срок до 16.05.2022г.

След изтичането на посочения срок Община Каварна ще пристъпи към принудително събиране на вземанията си, чрез частен съдебен изпълнител, с цел недопускане ощетяване интересите на жителите на общината.