Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 18.08.2020 г. до 20.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД, гр. Каварна ще проведе третиране на ПАТЛАДЖАН – полско производство с продукти за растителна защита/препарат СКОР 250 ЕК срещу кафяви листни петна и брашнеста мана в доза 50 мл./дка с карантинен срок 7 дни  и  ТЕПЕКИ  срещу листни въшки в доза 10 гр./дка  с карантинен срок 1 ден.
Третирането ще се извърши в гр. Каварна 10 дка –поле 23, отстояние от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище с. Могилище – 8 км. 
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Мариян Кирилов Алексиев.