Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 05.09.2020 г. до 08.09.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД ще проведе третиране на ДОМАТ – полско производство с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р при доза 400 г./дка., с работен разтвор 60 л./дка. с карантинен срок 20 дни, срещу картофена мана и кафяви листни петна, фунгицид ФУНГУРАН ОН 50 ВН при доза 30 мл./дка. с карантинен срок 14 дни, срещу черно бактериално струпясване и инсектицид  ТЕПЕКИ при доза 10 г./дка. с карантинен срок 1 ден, срещу листни въшки.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в поле 23 на площ 180 дка., отстоящи от населеното място на 1 км., отстояние от съседно селище на с. Могилище на 8 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Мариян Алексиев.