Обявление на Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие "Чиракман" град Каварна

На основание чл. 26 ал. 3  и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна www.kavarna.bg, секция "Общински съвет", раздел "Проекти за нормативни актове".

Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 14 /четиринадесет/ дневен срок, на електронния адрес:obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” №26