ОБЯВЛЕНИЕ

На основание  чл.26, ал.3 от ЗНА,Община Каварна, Обявява- Проект за Наредба  № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg , секция - Общински съвет, раздел - Проекти за нормативни актове.

  Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта в  30 - дневен срок, на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, ул. Добротица № 26 .