Обява от ОС „Земеделие” - гр. Каварна

ОС „Земеделие” - гр. Каварна уведомява всички земеделски производители, че са изготвени Предварителните регистри по чл.72 ал.2 от ППЗСПЗЗ.
Промени в Регистрите се правят при корекции на подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 в срок до 15.08.2020 г.