ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ:

23.06.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 7  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот 


23.06.2022г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 10  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, поземлен имот 


23.06.2022г. от 14.30 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 12  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот 


23.06.2022г. от 14.45 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 13  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот 


23.06.2022г. от 15.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 4  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот

Прикачени файлове