Kонкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

Община Каварна на основание Решение № 246 по Протокол №23 от 26.02.2021 г. на Общински съвет Каварна 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на директор на  ОП "Чиркаман"  гр. Каварна със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 50. 

Пълната информация за конкурса е публикувана в секция ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ / КОНКУРСИ / Kонкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна