Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 10.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 20.07.2020 г. до 21.07.2020 г. от 06:00 до 14:00 часа фирма...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 10.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. от 06:00 до 15:00 часа фирма...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 10.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 13.07.2020 г. до 14.07.2020 г. от 06:00 до 14:00 часа Райчо...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 30.07.2020 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 09.07.2020

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост - две петна с площ от по 1кв.м., представляващи части от фоайетата на етаж минус едно и втори етаж в административната сграда на Община Каварна, с адрес град Каварна, ул.„Добротица”№ 26,с идентификатор № 35064.501.9830.2 по КККР на град Каварна, актувана с АПОС № 103/03.02.2011 г., за поставяне на две кафе машини,...