Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 15.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 18.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД...

Заповед № 452/12.06.2020 г. на кмета на община Каварна относно уведомяване за настъпването на етап „Восъчна зрялост” на житните култури на територията на Община Каварна

Обяви и съобщения | 15.06.2020

    ЗАПОВЕД   № 452/12.06. 2020 г.                                                           На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 15.06.2020

Валидно от дата 15.06.2020 г До дата 22.06.2020 г.   Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1564; 35064.501.1575; 35064.501.1574 и...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 15.06.2020 г. до 16.06.2020 г. ЗП Иван Пантелеймонов, гр. Добрич ще...

Обявление за издадена Заповед № 435/05.06.2020 г.

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 435/05.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  бъде изработен проект за изменение на регулационния план на КК „Бялата Лагуна“, община Каварна, област Добрич, в частта за УПИ VI-6,7,9,10,13, кв. 1, предвиждащ урегулирането на нов УПИ с...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:  В периода от 11.06.2020 г. до 14.06.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:  В периода от 11.06.2020 г. от 09:00 до 14:00 часа  фирма...