Обяви и съобщения

Заповед № 551/20.06.2022 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 20.06.2022

Заповед № 551/20.06.2022 г. на кмета на община Каварна за обявяване настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури на територията на община Каварна

Обявление за Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна

Обяви и съобщения | 20.06.2022

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Каварна, обявява - Проект за изменение на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие град Каварна в сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg, секция- Общински съвет, раздел –Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, на електронния...

Обявление за издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 16.06.2022

Обявление за издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 541/15.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ II в кв. 66 по РП на с. Българево, общ....

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Обяви и съобщения | 04.06.2022

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ: 23.06.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на петно № 7  по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот  23.06.2022г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ...

Статисти за холивудска продукция

Обяви и съобщения | 03.06.2022

СТАТИСТИ за Холивудска филмова продукция, за датите 09-10 юни - нощни снимки!‼ Място: Фара на Шабла! КАСТИНГЪТ се провежда онлайн. ТЪРСЯТ СЕ: ХОРА НАД 18 ГОДИНИ Изпратете имейл на castvarna@gmail.com съдържащ: - Ваша снимка, на която лицето Ви се вижда добре. - Телефон - Вашето населено място

Обявление за издадена Заповед № 486/01.06.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 01.06.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 486/01.06.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-468 в кв. 79 по РП на СО Топола, общ. Каварна.

Съобщение до Ирина Лазарова

Обяви и съобщения | 01.06.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ирина Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.82 по КККР на с. Камен бряг, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план...

2 Юни "Ден на Ботев"

Обяви и съобщения | 30.05.2022

На 2 юни с вой на сирени ще отдадем почит на Ботев и загиналите за свободата на България С решение № 211 от 31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Почитаме паметта на загиналите с едноминутно мълчание, вой на сирени и звън на камбани в продължение на 2 минути в 12.00 часа. На 2 юни в 12.00 часа ще се задейства...

Провеждане на стрелби в района на зенитен полигон „Шабла

Обяви и съобщения | 30.05.2022

Община Каварна съобщава на гражданите, както и на всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морски спортове, риболов и развлечения, че в периода от 6 юни до 8 юни 2022 г. на зенитния полигон край Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведе тактическо учение на Военновъздушните сили с изпълнение на бойни стрелби. По време стрелбите за временно опасни за...

Съобщение до Теодор Вълканов

Обяви и съобщения | 26.05.2022

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Теодор Вълканов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.79  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед №...