Заседание на постоянно действащата Общинска епизоотична комисия в Каварна

103142698_250775102822574_2884508215800353804_n.jpg

Днес, 10.06.2020 г. в сградата на Община Каварна се проведе заседание на постоянно действащата Общинска епизоотична комисия във връзка с болестта Африканска чума по свинете.

Присъстващите кметове и кметски наместници на населените места на територията на община Каварна бяха информирани от д-р Димитричка Щерионова – гл. инспектор – официален ветеринарен лекар при ОДБХ – Добрич, че в изпълнение на заповед № РД-11-1130/29.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, предстои  да бъдат извършени проверки на всички лични стопанства за отглеждане на свине, чиито собствениците  са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция, след извършено доброволно клане на прасета за лични нужди, във връзка със заболяването Африканска чума по свинете, за спазване на подписаната от тях декларация за ненаселване на стопанствата.

Напомнени бяха и изискванията, на които трябва да отговарят свиневъдните обекти тип „заден двор“, съгласно Наредба № 44 от 20.04.2020 г., както и, че прасета за лични нужди ще могат да се отглеждат само в населените места на територията на община Каварна, които не попадат в 10-километровата зона около свиневъдната ферма в с. Септемврийци.