Заповед № 432/05.06.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с провеждането на стрелби от формирования от Българската Армия на зенитния полигон на Военновъздушните Сили в района на нос Шабла

     

 ЗАПОВЕД 

      № 432/05.06.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждането на стрелби от формирования от Българската Армия  на зенитния полигон на Военновъздушните  Сили  в района на нос Шабла в периода от 08.06.2020 г. до 11.06.2020 г. (резервен ден 12.06.2020 г.) за „временно забранен” и “временно опасен” се обявяват районите:

1. Район 1: От 05.00 ч. на 08.06.2020 г. до 12.00 ч. на 12.06.2020 г. “временно забранен за корабоплаване” район, ограничен от бреговата черта и линиите, съединяващи точки с координати:

    Ш=43° 38’36” N   Д=028° 34’48” Е

    Ш=43° 38’36” N   Д=028° 51’00” Е

    Ш=43° 27’48” N   Д=028° 51’00” Е

    Ш=43° 27’48” N   Д=028° 33’48” Е

2.  Район 2: От 00.00 ч. до 17.00 ч. на 11.06.2020 г. и 12.06.2020 г. “временно забранен за корабоплаване” район, ограничен от бреговата черта и линиите, съединяващи точките с координати:

    Ш=43° 27,8′ N,   Д=028° 33,8′ Е;

    Ш=43° 27,8′ N,   Д=028° 52,0′ Е;

    Ш=43° 21,8′ N,   Д=028° 48,2′ Е;

    Ш=43° 16,2′ N,   Д=028° 42,6′ Е;

    Ш=43° 09,8′ N,   Д=028° 30,0′ Е;

    Ш=43° 12,4′ N,   Д=028° 17,8′ Е;

    Ш=43° 21,7′ N,   Д=028° 28,0′ Е.

3. Район  3: От 00.00 ч. до 17.00 ч. на 11.06.2020 г. и 12.06.2020 г. “временно забранен за корабоплаване” район, ограничен от бреговата черта и линиите, съединяващи точките с координати:

              Ш=42° 51,3′ N,   Д=027° 54,1′ Е;

              Ш=43° 12,4′ N,   Д=028° 17,8′ Е;

              Ш=42° 59,2′ N,   Д=028° 10,0′ Е;

              Ш=42° 40,0′ N,   Д=028° 10,0′ Е;

              Ш=42° 33,2′ N,   Д=028° 08,1′ Е;

              Ш=42° 37,3′ N,   Д=027° 54,1′ Е;

              Ш=42° 42,1′ N,   Д=027° 54,1′ Е.

4. Район 4: От 00.00 ч. до 17.00 ч. на 11.06.2020 г. и 12.06.2020 г. “временно опасен за корабоплаване” район, ограничен от линиите, съединяващи точките с координати:

             Ш=43° 27,8′ N     Д=028° 52,0′ Е

             Ш=43° 08,0′ N,    Д=029° 10,0′ Е;

             Ш=42° 15,2′ N,    Д=029° 10,0′ Е;

             Ш=42° 33,2′ N,    Д=028° 08,1′ Е;

             Ш=42° 40,0′ N,    Д=028° 10,0′ Е;

             Ш=42° 59,2′ N,    Д=028° 10,0′ Е;

             Ш=43° 12,4′ N,    Д=028° 17,8′ Е;

             Ш=43° 09,8′ N,    Д=028° 30,0′ Е;

             Ш=43° 16,2′ N,    Д=028° 42,6′ Е;

             Ш=43° 21,8′ N,    Д=028° 48,2′ Е.

    С цел осигуряване  безопасността на гражданите по време на провеждане на стрелбите

НАРЕЖДАМ:

1. Собствениците на плавателни съдове да не предприемат плаване в районите посочени по-горе от 05.00 часа на  08.06.2020 г. до 20.00 часа на   12.06.2020 г.

2. Главният специалист на  ,,Морска администрация” град Каварна и кметовете на селата  Българево,  Топола,  Божурец,  Свети Никола и  Камен Бряг да  уведомят  всички  собственици  и  ползватели  на  плавателни съдове за наложените ограничения за корабоплаване  в  района на  провежданите  стрелби.

 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА          

Кмет на Община Каварна