WiFi4EU – Мрежа с безплатен достъп до интернет осигури Община Каварна за своите граждани и гости

ххх.png

В община Каварна успешно приключиха дейностите по инициативата «WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности».

Финансирането на проекта е от Европейския съюз чрез Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) към Европейската комисия, в рамките на  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Телекомуникации“, Споразумение  № INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/020509-025520.

По схемата за подпомагане на предоставянето на безплатен достъп до висококачествен безжичен интернет на местни жители и посетители в центровете на местния обществен живот в общини в цяла Европа беше изградена мрежа, която обхваща следните зони:

 - Пешеходната зона на град Каварна;

- Градският парк в района на Паметника и Костницата;

- Паркът пред училищата ОУ „Йордан Йовков“ и СУ „Стефан Караджа“;

- Сградата на общинска администрация – партер;

- Сградата на „Медицински център – I“, ет. 1;

- Площадът на с. Българево.

Предоставянето на безжичната интернет връзка е безплатно и без дискриминационни условия. За достъп, потребителите трябва да се включат към мрежа WiFi4EU, като  не се изисква идентифициране за използването й. Гарантирана е скорост на изтегляне от минимум 30 Mbps.

Осигуреният високоскоростен интернет дава възможност за бърза връзка, допълване на обществените услуги, предоставяни на публични места и подобряване още повече достъпа до онлайн услуги, които повишават качеството на живот в местните общности, като улесняват достъпа до услуги.