Уведомление

От 11.05.2020 г. се възобновяват част от линиите по републиканската, областната и общинската транспортна схема, възложени с квотата на община Каварна, както следва: 
Каварна – Варна – Каварна: 07:15 ч., 15:30 ч., 16:45 ч.
Каварна – Добрич – Каварна: 8:20 ч. и 15:45 ч.
Каварна – Септемврийци 07:00 ч. и 16:00 ч.

Телефон за информация: 0570 81806