Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

Община Каварна съобщава, че във връзка с усложнената епидемиологичната  обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 21.10.2021 г. (четвъртък) ще бъде извършена дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите предназначени за широко обществено ползване в населените места на територията на общината.

При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.