Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

2020-11-20.jpg

Община Каварна съобщава, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 21.11.2020 г. (събота) ще бъде извършена поредна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на територията на общинския пазар,  сградата и прилежащата територия на автогарата, дворните пространства на МБАЛ – Каварна и ДЯ „Щастливо детство“, централната градска част и парковете в гр. Каварна, както и във всички сгради, общинска собственост.

При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.