Трима каварненци си платиха налозите през първия час от старта на новата данъчна година

2021-01-25-01.jpg

Трима граждани на община Каварна платиха налозите си през първия час на новата данъчна година, която започна в 8 ч. тази сутрин. Сред тях е и зам.-кметът по финанси Митко Недев.

Припомняме, че на 25.01.2021 г. стартира новото данъчно облагане за 2021 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2021 г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.

За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.

За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2021 г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Вашите задължения можете да заплатите чрез:

  • касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой,
  • инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител. 
  • банков превод
  • изипей парични преводи и платежни услуги
  • онлайн плащане по Български пощи
  • онлайн плащане в офиси на ДСК Банка
  • онлайн плащане в офиси на Пощенска банка

Вид на задължението

Обслужваща банка

BIC

IBAN

Код за вид плащане

ДНИ

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442100

ТБО

ЦКБ Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442400

ДМПС

ЦКБ Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442300

ПАТЕНТЕН Д-К

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

441400

ТУРИСТИЧЕСКИ Д-К

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442800