Среща на журналисти с г-жа Елена Балтаджиева – кмет на Община Каварна

218622145_1676238845900183_30815635950651829_n.jpg

Журналисти от телевизионното предаване „Кариера“ на ТВ ЕВРОПА бяха гости на г-жа Елена Балтаджиева – кмет на Община Каварна. В него г-жа Балтаджиева и нейният екип разказаха за най-важните проекти по които се работи в момента в общината, за плановете и амбициите на ръководството.

Приоритет на Община Каварна е довършване на започнатите през мандата на предходния кмет проекти, в които е залегнало изграждането на водопроводи в селата, ремонт и реконструкция на улица Сава Ганчев и на улица в село Божурец. Новите проекти, по които Община Каварна има сключени договори са по проект „Красива България“ – ремонт на сграда - паметник на културата и договор за безвъзмездна помощ по МИРГ – Шабла, Каварна, Балчик.

В резултат на усилията на ръководството на общината и общинска администрация по тези проекти бе подменено улично осветление и подновена уличната настилка и маркировка, изградени са кътове за отдих и игра в селата в общината. Има добра събираемост на данъци и такси.

Целите на ръководството са да се инвестира в инфраструктура, да се наблегне на култура и туризъм, за да остане Община Каварна чиста и привлекателна за всички граждани и нейни гости.