Проблемите в селата на общината бяха обсъдени на работна среща на кмета с кметовете и кметските наместници

116705236_632099247685937_3294237235026619229_n.jpg

Срещите с кметовете и кметските наместници на територията на община Каварна да се провеждат един път в месеца, предложи кметът Балтаджиева на провелата се среща с тях днес.
Обсъдени бяха теми свързани с предстоящо почистване на тревни терени, поддръжка на гробищни паркове, подновяване на пътна настилка, осветление, подобряване на водоподаването.
На срещата присъстваха и началниците на отделите „Екология и зелена система“, „Устройство на територията и инвестиции“, „Образование, социални дейности и спорт“ и директорът на Общинско предприятие „Чиракман“.
На селата Септемврийци и Белгун от днес се предоставят две лица на длъжност „Общ работник“ по Регионална програма по заетост на област Добрич за 2020 година. Дейностите, които ще извършват са свързани с почистване, събиране и извозване на отпадъци, поддръжка на дървесни, храстови и други насаждения. Предвижда се осигурената заетост да е до 4 месеца.