Професионалната земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в Каварна, празнува 63 години от основаването си

IMG_4168.JPG

Учители и ученици от ПЗГ "Кл. Арк. Тимирязев" отбелязаха патронния празник на своето училище, с инициативата „Ден на самоуправлението“.

Учениците заеха местата на своите ръководители, като се превъплътиха в ролята им: Димитър Радев, ученик от 11“б“ клас, професия „Администратор в хотелиерството“ бе заместник на директора на ПЗГ – г-жа Радка Илиева; Васил Димитров, ученик от 10“а“ клас, професия „Фермер“, бе заместник на г-жа Людмила Станчева – зам.- директор; Румяна Бошкова, ученичка от 9“а“ клас, професия „Администратор в хотелиерството“ бе заместник на Борислава Атанасова – организатор учебна дейност; Станислав Христов, ученик от 9“а“ клас, професия „Администратор в хотелиерството“ бе заместник на Галабина Костадинова – отговорник административна част; Василена Стефанова, ученичка от 9“а“ клас, професия „Администратор в хотелиерството“ бе заместник на Иванка Тотева –Стоянова – главен счетоводител.

Ученици поеха и задълженията на помощния персонал в училището, и дежурствата на учителите в междучасията.

През годините от ПЗГ "Кл. Арк. Тимирязев" са поели хиляди професионалисти и са се утвърдили в своята реализация.