Община Каварна с три спечелени проекта в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“

Община Каварна, кметство Българево и кметство Септемвриийци спечелиха проекти  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Дейностите се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Проектите са: „Благоустрояване на детска площадка в градски парк Каварна“, на стойност 9993,20 лв., „Благоустрояване на зона за отдих и игра в с. Българево“, на стойност 9917,60 лв., и „Благоустрояване на зона за отдих и игра в с. Септемврийци“, на стойност 9963,00 лв.
Основните дейности по проектите включват почистване на терените и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци, провеждане на еко-акция за събиране на отпадъците с участието на местното население, изграждане на нови алеи с тротоарни плочки, монтаж на пейки, кошчета за отпадъци,  паркови беседки, направа на цветни лехи, засаждане на многогодишни цветя и храсти с полагане на доброволен труд от местното население и др.
Сред основните цели на проектите са създаване на по-приветливо място за игра на децата чрез монтаж на обезопасени детски съоръжения, организиране на населението  за почистване на зоната и естетическата му удовлетвореност от извършената със собствен труд работа – гаранция за запазване резултатите от проекта и формиране на навици за опазване на природната среда у децата и подрастващите.