Покана за пресконференция по проект: BG06-219 „Шанс за всяко дете” по Договор № Д03-335/08.07.2014г. по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 

Уважаеми дами и господа, 
 
Община Каварна има удоволствието да Ви покани да вземете участие в  пресконференция, която ще се състои на 20.09.2016г.  от 14.00 ч. в заседателната зала на 1 /първи/  етаж на Община Каварна с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26. 
Пресконференцията е във връзка с напредъка по изпълнението на дейностите по проект : BG06-219 „Шанс за всяко дете” по Договор № Д03-335/08.07.2014г. по Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” финансирана от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Каним всички заинтересовани лица да се присъединят.

 


Гр. Каварна
16.09.2016г.

 

Този документ е създаден в рамките на Договор №Д03-335/08.07.2014 г. за изпълнение на проект BG 06-219 „Шанс за всяко дете”, финансиран от Програма BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.