Покана за официална церемония „Първа копка“ по проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”

720_90_1.gif

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Каварна има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ по проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14” с АДБФП № Д-34-33 подписан между Министерство на околната среда и водите и Община Каварна.

Събитието ще се състои 20.10.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа на строителната площадка на депото за отпадъци, гр.Каварна.