Община Каварна с пет спечелени проекта в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

2021-03-01.jpg

Пет села на територията на община Каварна  спечелиха проекти  в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Дейностите се финансират от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Проектите са:

  • „Благоустрояване на зона за отдих и игра в с.Видно”,  на стойност  -  9 924,00 лв.,
  • „ Благоустрояване на зона за отдих и игра в с. Свети Никола”, на стойност  -  9 982,00 лв. 
  • „ Благоустрояване на зона за отдих и игра в с. Селце”, на стойност  -  9 988,00 лв. 
  • „ Благоустрояване на зона за отдих и игра в с.Топола”, на стойност  -  9 993,00 лв. 
  • „ Благоустрояване на зона за отдих и спорт в  с. Хаджи Димитър”, на стойност  -  9 998,00 лв.

Основните дейности по проектите включват почистване на терените и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци, провеждане на еко-акция за събиране на отпадъците с участието на местното население, изграждане на нови алеи с тротоарни плочки, монтаж на пейки, кошчета за отпадъци, комбинирани детски съоражения за игра,  паркови беседки, направа на цветни лехи, засаждане на многогодишни цветя и храсти с полагане на доброволен труд от местното население, като в с.Хаджи Димитър ще бъде изградена площадка за петанк, а в с.Свети Никола ще бъде поставено съоръжение за спорт на открито.
Сред основните цели на проектите са създаване на по-приветливо място за игра на децата чрез монтаж на обезопасени детски съоръжения, организиране на населението  за почистване на зоната и естетическата му удовлетвореност от извършената със собствен труд работа – гаранция за запазване резултатите от проекта и формиране на навици за опазване на природната среда у децата и подрастващите.