Онлайн конкурс за фотоси и колажи

Ако обичаш да снимаш.

Ако се гордееш със своето населено място.

Този  фотоконкурс е за теб.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – гр. КАВАРНА

ОБЯВЯВА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ФОТОСИ/КОЛАЖИ НА ТЕМА

„КАВАРНА ПРЕЗ МОЯ ФОТООБЕКТИВ“

 

Цел: Възможност за изява на децата от община Каварна, които обичат фотографията. Развитие на таланта им и тяхното виждане за града през фотообектива.

За любимите места в нашият град, обекти или сцени, децата могат да „разкажат“ със снимки.

Регламент: Право на участие, имат деца и младежи от 11 до 18 год. от община Каварна в две възрастови групи:

1 група: 11-14 год.

2 група: 15-18 год.

Условия за участие:

За снимките:

  • да са авторски, лого по избор, да съдържат пейзажи от града, исторически места, забележителности, сгради, красиви места, уловени и пречупени  през погледа на вашия фотообектив.
  • Снимките да се изпращат на jpeg формат и размер до 5МВ. Може да бъдат направени с телефон или фотоапарат.

За фотоколажите:

  • да са с максимален размер 70 х 70 см.
  • да са върху кадастрон, без рамка.Може да са изработени освен със снимки, с изрезки от вестници, списания или брошури.

 

Всеки участник, може да представи по две снимки и един колаж. При колажите се допуска участие в екип от двама, максимум трима души.

Краен срок за изпращане на снимките/колажите 30.05.2021г. на имейл на МКБППМН: mkbppmn_k@mail.bg

 В мейла да се посочат трите имена на участника, години, клас, училище и телефон за връзка, както и кратко описание на фотографията. Фотоколажите, могат да се предадат в стаята на МКБППМН на адрес ул.“Добротица“ №27, ет.2

 

След крайната дата, комисия ще оцени фотографиите и колажите и ще присъди I, II и III място в двете възрастови групи. Всички участници ще получат грамота за участие.