Община Каварна изгражда два къта за отдих и игра

2021-02-23.jpg

Община Каварна изгражда две площадки за игра на открито и кътове за отдих в селата Божурец и Белгун. Средствата за тях са дарение от „Ей и Ес Гео Енерджи“ ООД.

С 15 000 лв. в зоната до кметството на Божурец ще бъдат монтирани две комбинирани съоръжения – катерушки с пързалки, люлка и клатушка.

В Белгун ще се благоустрои зоната за отдих и игра. На мястото ще бъде поставено комбинирано съоръжение, люлка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Средствата за този проект са 10 000 лв.

„Ей и Ес Гео Енерджи“ ООД ежегодно прави дарения на Община Каварна, които през 2021 г. ще бъдат разходвани изцяло законно и целесъобразно в полза на жителите на общината.