НС-2022-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

20220830060910_banner-1024x559.png

НС-2022-Съобщение до членовете на СИК за предаването и получаването на изборни книжа и материали

Община Каварна уведомява, че предаването и получаването на изборни книжа и материали в предизборния ден – 01.10.2022 г. ще се извърши в административната сграда на Община Каварна, находяща се на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 по график, както следва:

– За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700015 до 081700031 в 13:30 часа.

– За Секционни избирателни комисии (СИК) от секции 081700001 до 081700014 в 14:30 часа

Във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете на СИК е необходимо всеки член да представи, по възможност, удостоверение за банкова сметка.