Министерството на културата отпусна нови 10 000 лева за продължаване на дейностите по археологическите разкопки на обект „Нос Чиракман“

След състоялите се през месец август редовни археологически проучвания на обект „Нос Чиракман“, които бяха финансирани от община Каварна и Министерството на културата и по препоръките на състоялата се приемателна комисия на проучванията,Исторически музей – Каварна кандидатства за допълнителни средства от културното ведомство. 
Договор с № РД 11 – 00 176/09.09.2016г. бе подписан между министърът на културата Вежди Рашидов и директорът на Исторически музей - Каварна г-жа Дарина Мирчева. С този договор  министерството на културата предоставя 10 000 лева .Сумата ще бъде използвана за изпълнение на редовните теренни археологически проучвания и теренна консервация-допроучване,опазване и консервация на новоразкрити структури на „Нос Чиракман“. Археологическите проучванията ще бъдат подновени последната седмица на месец септември.