Масово се крадат цветя от обществените градинки в центъра на град Каварна

98979159_2630296523964329_1974293133353025536_n.jpg

Цветята в обществените градинки често стават обект на посегателство. Ясно личат местата, от които са изкоренени красивите растения. В някои от по-малките цветарници е останало само по едно цвете.

През последния месец от общинското предприятие „Чиракман“ многократно са  засаждали по местата на откраднатите цветя. Въпреки усилията на екипите по озеленяване да възстановят градинките, неизвестни крадци продължават да нанасят щети. Според Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, за всички причинени щети е определена глоба в размер от 50 до 200 лева.

Изключително трудно се поддържат обществените градинки. За тази цел са необходими значителни средства и човешки труд.

Призоваваме всички граждани на община Каварна да спазват Наредба № 1, в която  се забранява лепенето на афиши, рекламни материали, обяви, некролози, агитационни материали и други извън определените за целта места. При нарушение виновните се наказват с глоба от 50 до 200 лева, а при повторно нарушение санкцията е в размер от 200 до 500 лева.

Нека с общи усилия да правим нашия град красив, приветлив, чист и гостоприемен!